Přehrávání hudby

 1. Zapněte přehrávač Walkman. [Detaily]

 1. Stiskněte tlačítko .

Chcete-li hudbu pozastavit, stiskněte tlačítko znovu.
 1. Chcete-li ukončit přehrávání, vypněte přehrávač Walkman ručně.

Posunem přepínače zámku napájení zamkněte tlačítko (Napájení).
Poznámka
 • Při pozastavení a absenci obsluhy po dobu 30 minut se přehrávač Walkman automaticky vypne.

 • Pozastavený přehrávač Walkman využívá energii akumulátoru.


Tip
 • Stisknutím a podržením tlačítka déle než 1 s při přehrávání hudby se spustí přehrávání ZAPPIN. [Detaily]

 • Chcete-li určit pořadí přehrávání skladeb, upravte playlist funkcí Playlist v aplikaci Media Go, Windows Media Player nebo iTunes a pak jej přeneste do přehrávače Walkman. Pro přenos playlistů z iTunes do přehrávače Walkman použijte Content Transfer.

 • Po přehrání poslední skladby spustí přehrávač Walkman automatické přehrávání od první skladby a pokračuje v sekvenčním pořadí.

O nastavení hlasitosti (pouze pro země/oblasti dodržující evropské směrnice)

Alarm (zvukový signál) a varování „Check the volume level“ slouží k ochraně sluchu, když dojde k prvnímu zvýšení nastavení hlasitosti nad určitou úroveň (*1). Tento alarm a varování lze zrušit stisknutím libovolného tlačítka.
Poznámka
 • Po zrušení alarmu a varování lze nastavení hlasitosti zvýšit nad určitou úroveň (*1).

 • Po prvním varování se každých 20 kumulativních hodin opakuje alarm a varování, že je hlasitost nastavena nad určitou úroveň (*1); když se tak stane, dojde k automatické změně hlasitosti na úroveň [7].

 • Je-li hlasitost nastavena nad určitou úroveň (*1) a přehrávač Walkman vypnete, vrátí se hlasitost na určitou úroveň (*1) automaticky.

(*1) Určitá úroveň = [18]
Související témata