Skok na předchozí/další složku

  1. Předchozí

  1. Další

  1. Stisknutím a podržením tlačítka déle než 1 s skočíte na začátek předchozí/další složky.