Náhodné přehrávání

  1. Stisknutím tlačítka P.LIST (Playlist)/SHUF (Náhodné) během přehrávání se skladby přehrají v náhodném pořadí.

Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko P.LIST (Playlist)/SHUF (Náhodné) znovu.
Poznámka
  • Během náhodného přehrávání nelze skočit na předchozí či další složku.