Přehrávání skladeb v playlistu

Přenášet a přehrávat lze playlisty vytvořené pomocí aplikace, jako je Media Go, Windows Media Player nebo iTunes. Informace o vytvoření playlistu (seznamu skladeb) viz Nápověda dané aplikace.

  1. Skladby v playlistu přehrajete stisknutím a podržením tlačítka P.LIST (Playlist)/SHUF (Náhodné) déle než 1 s.

Stisknutím a podržením tlačítka / déle než 1 s skočíte na začátek předchozího/dalšího playlistu.
Pro návrat k přehrávání všech skladeb přenesených na Walkman stiskněte a podržte tlačítko P.LIST (Playlist)/SHUF (Náhodné) déle než 1 s během přehrávání skladeb v playlistu.
Poznámka
  • Při přehrávání skladeb v playlistu se opakovaně přehrávají pouze skladby registrované v tomto playlistu.

O formátu playlistu

Playlisty jsou formátovány takto:

OS
Aplikace
Formát playlistu
Windows
Windows Media Player
.pla
Media Go (ver. 2,5 a vyšší)
.m3u
Mac
iTunes (*1)
.m3u

(*1) Vytvoříte-li playlist pomocí iTunes a přenesete jej na přehrávač Walkman pomocí Content Transfer, lze tento playlist používat v přehrávači Walkman.
Poznámka
  • Jsou-li v přehrávači Walkman dva formáty playlistu, přehrávají se playlisty v abecedním pořadí – nejprve ve formátu „.pla“ a potom ve formátu „.m3u“.