Vymazání skladeb

Pro vymazání skladeb z přehrávače Walkman využijte software, kterým jste skladby přenesli, nebo použijte nástroj Průzkumník Windows či Finder v systému Mac.
Podrobné informace o použití softwaru viz Nápověda k danému softwaru.