oppgave

Lade batteriet

Batteriet lades når nettbrettet er plugget til. Ladetiden vil variere med bruksmønsteret ditt.
  1. Koble vekselstrømledningen til vekselstrømadapteren.

  1. Koble vekselstrømledningen til et strømuttak.

  1. Snu nettbrettet opp-ned og koble vekselstrømadapteren til ladekontakten på nettbrettet i retningen som vises nedenfor.

Ladeindikatoren er tent i henhold til ladetilstanden til batteriet i nettbrettet.
Hint
  • Når du bruker den egne Sony-basestasjonen (SGPDS1, selges separat) til nettbrettet, er det lettere å lade batteriet.

På ladeindikatoren

Ladeindikatoren lyser i ulike farger avhengig av gjenværende batterinivå.
Rødt: Batteriet må lades.
Gult (oransje): Ikke nok ladet.
Grønt: Nok ladet.
Merk
  • Ladeindikatoren blinker rødt når det gjenværende batterinivået blir lavt under bruk.

Beslektet emne