Referanse

Kontrollere artiklene i pakken

  • Vekselstrømadapter

  • Vekselstrømledning

  • Stropp

  • Hurtigveiledning

  • Viktig informasjon