Referanse

Kontrollere Android-versjonen

Du kan kontrollere hvilken versjon av Android som kjører på nettbrettet ditt.
  1. Tapp [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Om nettbrettet].

Du kan kontrollere hvilken versjon av Android som kjører på nettbrettet ditt i [Android-versjon].
Beslektet emne