Referanse

Oppdatere Android til nyeste versjon

Oppdatere nettbrettet til nyeste versjon av Android.
Merk
  • Du kan ikke sette nettbrettet tilbake til en eldre versjon av Android når oppdateringen først er gjort. Oppdatering krever at det gjenværende batterinivået er 50 % eller høyere og at vekselstrømadapteren brukes. Nettbrettet vil kanskje ikke kunne slås på igjen hvis batteriet utlades under oppdateringen.

  • Data som er lagret i det interne minnet (minneplassen i nettbrettet) blir ikke slettet av å oppdatere.

  • Det må være nok ledig plass i den interne lagringsplassen til å laste ned oppdateringsfilene under oppdateringen.

  • Noen programmer er kanskje ikke kompatible med den oppdaterte versjonen av Android, og de vil kanskje ikke kunne kjøre etter oppdateringen.

  • Pass på å kontrollere hvilken Android-versjon hvert program er kompatibelt med før oppdateringen.

  • Oppdatering kan ta lenger tid hvis du kobler til Internett med den trådløse WAN-funksjonen (3G). I tillegg kan du bli påført høye datakostnader avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på.

  1. [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Om nettbrettet].

  1. Tapp [Systemoppdateringer].

Skjermen for å starte oppdateringen vises når en oppdatering er tilgjengelig. Start oppdateringen ved å følge anvisningene på skjermen.
Beslektet emne