Oppgave

Skrive inn tekst

Når du vil skrive inn tekst, tapper du tekstområdet for å vise skjermtastaturet [Detaljer].
Beslektet emne