Oppgave

Bruke skjermtastaturet

Skjermtastaturet endres hver gang du tapper de to tastene under venstre [Tab]-tast.
  • Et numerisk tastatur kan også vises. Tapp [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [ Språk og inndata] i den rekkefølgen. Tapp deretter ved siden av [S-Keyboard], etterfulgt av [Show number keys] for å legge til et avkrysningsmerke.

Slik velger du inndataspråk

Tapp [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [ Språk og inndata] i den rekkefølgen. Tapp deretter ved siden av [S-Keyboard], etterfulgt av [Input languages], og legg til et avkrysningsmerke for språkene du vil bruke.

Slik bytter du inndataspråk

Hvis du har valgt flere språk for inndata, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å tappe språkvekslingstasten nederst til venstre på skjermtastaturet. Du kan også velge et språk ved å tappe og holde språkvekslingstasten.
Beslektet emne