Oppgave

Klippe ut og lime inn tekst

Slik klipper du ut eller kopierer tekst

  1. Tapp og hold teksten du vil klippe ut eller kopiere.

Den valgte teksten utheves.
  1. Tapp [KOPIER] eller [KLIPP UT].

Merk
  • Du kan ikke klippe ut eller kopiere tekst mens du skriver inn.

Hint
  • Hvis du drar og slipper markøren som vises i trinn 1, kan du endre tekstområdet som velges.

Slik limer du inn tekst

  1. Tapp og hold plasseringen der du vil lime inn teksten, og tapp deretter [LIM INN].

Hint
  • Hvis du drar og slipper markøren som vises i trinn 1, kan du endre plasseringen der teksten limes inn.

Beslektet emne