Referanse

Google-konto

Du må registrere en Google-konto for å bruke tjenester som leveres av Google, for eksempel Gmail, Calendar og Android Market. Tjenestene er gratis. Når du bruker Google-kontoen, kan du synkronisere programmer som Gmail, Calendar og People på nettbrettet med de for de respektive Google-tjenestene.

Bruke din nåværende Google-konto

Du kan bruke Google-kontoen du allerede har på en datamaskin eller smarttelefon. Legg inn kontonavnet og passordet ditt i påloggingsskjermen som vises for Google-tjenesteprogrammene.
Merk
  • Pass på at nettbrettet er koblet til Internett når du registrerer en ny Google-konto eller logger på.

Slik registrerer du en ny Google-konto på nettbrettet

Du kan registrere en Google-konto når du bruker nettbrettet første gang eller starter et Google-tjenesteprogram for første gang.
Hint
  • Du trenger ikke å registrere en ny Google-konto når du allerede har en til datamaskinen din osv.

  • Du kan registrere en Google-konto ved å tappe [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Kontoer/synkronisering] - [ADD ACCOUNT] (øverst til høyre på skjermen) - [Google] i den rekkefølgen.

Beslektet emne