Uppgift

Läs det här först

Grattis till ditt köp av en Sony surfplatta.

Den här hjälpguiden förklarar hur du hanterar din surfplatta och appar. Innan du börjar använda din surfplatta, läs medföljande Viktig information (säkerhetsinstruktioner).

Ladda batteriet

Batteriets laddningsnivå kan vara låg när du köper surfplattan. Ladda batteriet innan du börjar använda din surfplatta [Mer information].

Om programuppdatering

Installera alltid den senaste versionen av varje app när du uppdaterar programvaran. Annars startar kanske inte vissa appar.
Relaterade ämnen