uppgift

Ladda batteriet

Batteriet laddas när surfplattan är inkopplad. Laddningstiden varierar enligt hur mycket du använt den.
  1. Anslut nätkabeln till nätadaptern.

  1. Anslut den andra änden av nätkabeln till ett nätuttag.

  1. Vänd på surfplattan och sätt i nätadaptern i surfplattans laddningsanslutning i den riktning som visas nedan.

Laddningsindikatorn tänds enligt batteriets laddningstillstånd.
Tips
  • Om du använder dockan från Sony (SGPDS1, säljes separat) till surfplattan kan du ladda batteriet enklare.

På laddningsindikatorn

Laddningsindikatorn tänds i olika färger beroende på kvarvarande mängd batteri.
Röd: Batteriet behöver laddas.
Gul (orange): Otillräckligt laddat.
Grön: Tillräckligt laddat.
Anmärkning
  • Laddningsindikatorn blinkar rött när kvarvarande batteri håller på att bli lågt under drift.

Relaterade ämnen