Koncept

Om Bluetooth(R)-funktionen

Du kan upprätta trådlös kommunikation mellan surfplattan och andra enheter som inte är Bluetooth-enheter, till exempel en annan dator, mobiltelefon eller Bluetooth-hörlur eller trådlöst tangentbord. Det går att överföra data mellan sådana enheter utan kablar och på upp till 10 meters avstånd i ett fritt utrymme. En Bluetooth-enhet kan ansluta med upp till sju enheter via trådlöst nätverk för att utbyta data.

När en enhet kräver anslutning till en annan enhet, sänder den ut en förfrågan till närliggande Bluetooth-enheter. Om någon enhet svarar på förfrågan, kan de två enheterna ansluta med varandra.
Relaterade ämnen