Uppgift

Kommunicera med en annan Bluetooth(R)-enhet

Du kan ansluta Bluetooth-enheter till din surfplatta. Beroende på enhet kan anslutningsproceduren variera. Se Bluetooth-enhetens bruksanvisning. Du hittar mer information om Bluetooth-kommunikation i ”Om Bluetooth(R)-funktionen[Mer information].

Sätt igång Bluetooth-funktionen

 1. Peka på [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Bluetooth].

 1. Skjut [Bluetooth]-omkopplaren till [PÅ]-läget.

Anmärkning
 • Stäng av Bluetooth när det inte används för att spara batterikraft.

 • Bluetooth-antennen är inbyggd i surfplattan. Om du täcker över antennen med händerna eller andra föremål medan du använder Bluetooth-funktionen, kan kommunikationskvaliteten försämras [Mer information].

Så här gör du surfplattan upptäckbar

Du kan tillåta att en Bluetooth-enhet upptäcker surfplattan när Bluetooth är påslaget.
 1. Peka på [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Bluetooth].

 1. Skjut [Bluetooth]-omkopplaren till [PÅ]-läget.

 1. Peka på surfplattans modellnamn.

Så här parar du ihop med en annan Bluetooth-enhet

För att ansluta med en ny Bluetooth-enhet måste du para ihop den när Bluetooth är påslagen. Du behöver bara göra detta en gång för att surfplattan och den nya Bluetooth-enheten ska anslutas igen. Sätt bara på enheten nästa gång.
 1. Se till att Bluetooth-enheten du parar ihop med är i upptäckbart läge.

Anmärkning
 • Se den bruksanvisning som medföljde Bluetooth-enheten för detaljer.

 1. Peka på [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Bluetooth].

 1. Skjut [Bluetooth]-omkopplaren till [PÅ]-läget.

 1. Peka på [SÖK EFTER ENHETER] längst upp till höger på skärmen.

[TILLGÄNGLIGA ENHETER]-listan visas.
 1. Peka på namnet för en enhet att ansluta till.

 1. Peka på [Parkoppling], eller ange enhetens nyckel (t.ex. 0000) om nödvändigt för att ansluta Bluetooth-enheten.

När en anslutning är upprättad med enheten visas Bluetooth-indikatorn i ett statusfält nere till höger på surfplattans skärm.

Att återansluta enheter

För att återansluta surfplattan med parad enhet pekar du på enhetens namn i [PARKOPPLADE ENHETER]-listan.
Relaterade ämnen