Uppgift

Koppla från kommunikation via Bluetooth(R)

Från surfplattan kan du inaktivera parningen av Bluetooth-enheterna den är parad med.
  1. Peka på intill namnet på den enhet som du vill inaktivera parningen av surfplattan från, i [PARKOPPLADE ENHETER]-listan som .

  1. Peka på [Ta bort parkoppling].

Tips
  • Stäng av Bluetooth när det inte används för att spara batterikraft.

Relaterade ämnen