Referens

Om Bluetooth(R)-säkerhet

Den trådlösa Bluetooth-tekniken har en identitetskontrollfunktion som gör att du kan bestämma vem du vill kommunicera med. Tack vare denna identitetskontrollfunktion går det att förhindra att anonyma Bluetooth-enheter får tillgång till surfplattan. Allra första gången två Bluetooth-enheter kommunicerar med varandra bör du registrera en gemensam nyckel (Passkey – ett lösenord som behövs för identitetskontrollen) för båda enheterna. När en enhet väl är registrerad behöver du inte ange nyckel igen.

Din surfplatta kommer att spåras av andra Bluetooth-enheter endast när den är inställd på att tillåta spårning av andra Bluetooth-enheter. Du kan ställa in tid för att acceptera spårningen, eller om du vill eller inte vill godkänna mottagning då båda enheterna är anslutna.
Relaterade ämnen