Uppgift

Sätta i/ta bort ett SD-minneskort

Surfplattan har ett SD-minneskortfack. Du kan använda det här facket när du vill överföra data till och från digitalkameror, videokameror, musikspelare och andra ljud-/videoenheter.
SD-minneskortfacket på surfplattan är kompatibelt med följande minneskort:
 • SD-minneskort

 • SDHC-minneskort

Så här sätter du i ett SD-minneskort

 1. Öppna höljet för SD-minneskortfacket.

 1. Leta reda på SD-minneskortfacket.

 1. Håll SD-minneskortet med kontakterna riktade neråt och pilen riktad mot SD-minneskortfacket.

 1. Skjut försiktigt in SD-minneskortet i facket tills det kommer på plats med ett klick.

Anmärkning
 • Var försiktig så du inte sätter i SD-minneskortet i fel riktning. Om du tvingar in det i facket uppochner, kan facket skadas. Se SD-minneskortets handbok för mer information.

Så tar du ut ett SD-minneskort

 1. Se till att filer inte överförs.

 1. Leta reda på SD-minneskortfacket.

 1. Tryck in SD-minneskortet hela vägen och släpp.

SD-minneskortet stöts ut.
 1. Håll SD-minneskortet på båda sidor och dra ut det ur facket.

Relaterade ämnen