Uppgift

Använda surfplattan med dockan

Använd en docka från Sony (SGPDS1, säljes separat) för surfplattan så kan du ladda surfplattan enkelt och hålla den i en lättläslig vinkel [Mer information].
Du kan välja att en app startar när surfplattan sätts i en docka.

Ställa in surfplattan i en docka

 1. För dockans fot till dess övre position. Detta tillåter dig att koppla in eller ut nätadaptern.

 1. Sätt in nätadaptern i anslutningen för strömkabeln på botten på dockan.

 1. Anslut nätadaptern till nätuttaget.

 1. Anpassa laddningsanslutningen på surfplattan med den inuti dockans övre anslutning.

 1. Placera surfplattan i dockans övre anslutning.

 1. Se till att laddningsindikatorn lyser.

Anmärkning
 • När du håller i eller kopplar ifrån nätadaptern, rör inte dess anslutningsområde.

 • Om du drar i nätadapterns kabel med våld när du kopplar ifrån den från dockan, kan nätadaptern eller dockan skadas. Så se till att hålla i dockans fot.

 • När du använder dockans fot vid dess lägre position, för du nätadapterns kabel genom dockans utskärning för att förhindra att dockan ramlar.

 • När du placerar surfplattan i dockan med remmen fäst, se till att remmen inte fastnar mellan surfplattan och dockan.

Tips
 • När du ställer in surfplattan medan den är i dockan eller när du startar surfplattan i dockan kommer du att ombes att välja vilken app du vill starta nästa gång du använder dockan. Om du markerar [Ingen] och [Använd som standard för denna åtgärd.] kan du fortsätta använda appen som används, utan att skärmen för val av app visas i framtiden.

 • För att välja att en app startar när surfplattan sätts i en docka, tryck på [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Docka].

Ta bort surfplattan från en docka

 1. Lyft surfplattan rakt upp.

Relaterade ämnen