Referens

Återställa din surfplatta

Om surfplattan inte fungerar som väntat och du inte kan tvinga den att stängas av genom att trycka och hålla nere strömknappen under 10 sekunder, kan du sätta i ett stift eller annat smalt föremål i återställningsknappen (hål). Du kommer att kunna tvinga surfplattan att stänga av.
Anmärkning
  • Att trycka in återställningsknappen (hål) kommer inte att återställa inställningarna till fabriksstandard.

  • Om du trycker in återställningsknappen (hål) och stänger av surfplattan, kommer osparad data att gå förlorad.