Referens

Fästa remmen på surfplattan

Fäst remmen på surfplattan på det sätt som visas enligt siffrorna på bilden nedan.
Anmärkning
  • När du placerar surfplattan i dockan med remmen fäst, se till att remmen inte fastnar mellan surfplattan och dockan.

  • Dra inte för hårt i remmen. Svinga inte runt med surfplattan genom att hålla i remmen. Om du gör det kan surfplattan fungera felaktigt och skada närstående personer och föremål.

Relaterade ämnen