Referens

Om exempeldata

Exempeldata är installerad i surfplattan vid fabriken för provexemplar av musik, video, foton eller böcker. Då du raderar exempeldatan kan du inte återställa den. Observera att Sony inte kan leverera ersättning av exempeldata om den raderas.