Referens

Minska batteriförbrukningen

Om du använder surfplattan på det sätt som beskrivs nedan minskar batteriförbrukningen.
  • Reducera skärmens ljusstyrka (peka på [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Visning] - [Ljusstyrka]).

  • Koppla ifrån USB-enheterna.

  • Ställ in en kort tidsperiod av inaktivitet för att stänga av skärmen (viloläge) automatiskt (peka på [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Visning] - [Viloläge]).

  • Tryck lätt på strömknappen för att stänga av skärmen (viloläge) när du inte kommer att använda surfplattan.

  • Stäng av surfplattan när du inte använder den under en längre tid [Mer information].

  • Stäng av varje funktion när du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS.

Relaterade ämnen