Referens

Anmärkningar om geomagnetisk sensor

Riktningen kanske inte mäts korrekt på grund av påverkan från omgivande miljö.