Referens

Uppdatera Android till den senaste versionen

Uppdatera surfplattan till den senaste versionen av Android.
Anmärkning
  • När enheten har uppdaterats kan du inte återställa surfplattan till en äldre version av Android. Uppdatering kräver att återstående batterinivå är 50 % eller större och användning av nätadaptern. Surfplattan kanske inte längre kan startas om batteriet laddas ur under uppdateringen.

  • Data som är lagrade i det interna minnet (minnesutrymmet i surfplattan) raderas inte av uppdateringen.

  • Det måste finnas tillräckligt ledigt utrymme i internminnet för att ladda ner uppdateringsfilerna under uppdateringen.

  • Vissa applikationer kanske inte är kompatibla med den uppdaterade versionen av Android och de kanske inte kan köras efter uppdateringen.

  • Kontrollera att Android-versionen av varje app är kompatibel innan du uppdaterar.

  • Uppdateringen kan ta längre tid om du ansluter till Internet med den trådlösa WAN (3G)-funktionen. Dessutom kan stora avgifter för datanerladdning debiteras beroende på tjänsten du abonnerar på.

  1. [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Om pekdatorn].

  1. Peka på [Systemuppdateringar].

Skärmen för att starta uppdateringen visas när en uppdatering är tillgänglig. Starta uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.
Relaterade ämnen