Referens

Om startskärmen

Genvägar till appar, statusribbor, widgetar och mycket mer visas på startskärmen. Startskärmen består av fem sidor och du kan snabbt snärta vänster eller höger för att rulla sidorna.

A: Snabbsökningsruta/Snabbläddring

  • Snabbsökningsruta

  • Snabbläddrare

    Peka på ikoner i snabbläddraren för att starta appar. Eftersom snabbläddraren visas på varje sida på startskärmen, kan du registrera appar du ofta använder för att komma åt dem snabbt.
Tips
  • Peka på och håll nere ikoner för att sortera dem i snabbläddraren eller flytta dem in och ut från snabbläddraren.

B: Favorites/Apps & Widgets

  • Favorites

  • Apps & Widgets

C: Widget

Du kan välja dina favoritwidgetar från widgetlistan och placera dem på startskärmen [Mer information].

D: Grundläggande funktionsknappar

  • (Tillbaka): Peka på denna för att återgå till föregående skärm.

  • (Start): Peka på denna för att visa startskärmen.

  • (Nyliga appar): Peka på denna för att visa appar som nyligen använts [Mer information].

E: Småappar

Du kan starta en app som även är tillgänglig som en Småappar även medan en annan app redan används. För att starta en annan app, peka på för att visa Småappar-startaren och välj önskad app. För att ställa in en genväg, peka på på Småappar-startaren och välj en app.

F: Digital klocka

Peka på denna för att visa meddelandeskärmen [Mer information].
Relaterade ämnen