Uppgift

Lägga till appar eller widgetar till startskärmen

Genom att lägga till appikoner eller widgetar på startskärmen kan du starta apparna på ett enkelt sätt.
  1. Peka på [ Apps & Widgets] uppe till höger på skärmen på den sida av startskärmen där du vill placera appikoner eller widgetar.

  1. Välj det objekt du vill lägga till på startskärmen från [APPAR] eller [WIDGETAR].

  1. Peka och håll ikonen för appen eller widgeten, släpp den när startskärmen visas.

Ikonen eller widgeten läggs till på sidan som du vill släppa ikonen eller widgeten på.

Organisera ikoner med mappar

Du kan använda mappar för att organisera ikoner på startskärmen.
  1. Peka på och håll en ikon och dra den därefter till en plats ovanpå en annan ikon.

De två ikonerna kombineras.
  1. Peka på den kombinerade ikonen och peka därefter på [Namnlös mapp].

  1. Mata in ett nytt mappnamn.

Mappen visas med det nya mappnamnet.
Tips
  • Du kan lägga till en ikon till en mapp genom att dra och släppa ikonen i mappen.

  • Om du vill ta bort en ikon från en mapp pekar du för att öppna mappen och drar därefter ikonen ut från mappen. Mappen raderas automatiskt när alla ikoner har tagits bort från den.

Radera en ikon från startskärmen

Peka på och håll ikonen och dra och släpp den till (Ta bort).
Relaterade ämnen