Uppgift

Programstartare och widgetar

När du pekar på [ Apps & Widgets] på startskärmen visas programstartaren eller listan med widgetar.

Programstartaren visar ikoner för alla tillgängliga appar vilket gör att du kan peka på dessa för att starta en app. Listan med widgetar visar miniprogram som du kan lägga till på startskärmen. Om en app är försedd med en widget, placera widgeten på startskärmen så att du enkelt kan hantera appen från startskärmen.

Växla mellan programstartaren och listan med widgetar

  1. Peka på [APPAR] eller [WIDGETAR] längst upp till vänster på skärmen.

Tips
  • Om det finns flera sidor i programstartaren snärtar du vänster för att visa andra sidor. Listan med widgetar visas efter programstartaren.

Sortera programikoner och widgetar

  1. Peka på längst upp till höger på skärmen och välj en sorteringsmetod.

[A to Z]: Sortera enligt namn.
[Newest first]: Sortera enligt datum för uppdatering.

Avinstallera ett program

  1. I programstartaren pekar du och håller nere ikonen för den app du vill avinstallera.

  1. Dra och släpp ikonen på [ Uninstall].

Visa information om appen

  1. Peka på och håll ikonen för den app som du vill visa informationen för.

  1. Dra och släpp ikonen på [ Info om appen].

Tips
  • Om Market-appen är installerad visas till vänster om . Du kan starta Market-appen genom att peka på .

Relaterade ämnen