Referens

Om meddelandeskärmen

Meddelandeskärmen visas när du trycker på den digitala klockan längst ner till höger på skärmen. Peka på ikonen på meddelandeskärmen eller på själva skärmen för att kontrollera status eller meddelanden. När du pekar på den digitala klockan medan du visar meddelandeskärmen, visas kontrollpanelen. Du kan kontrollera följande föremål på kontrollpanelen.
  • Flygplansläge: Stänger av/sätter på flygplansläge.

  • Wi-Fi: Visar inställningsskärmen för Wi-Fi.

  • Rotera skärmen automatiskt: Låser skärmen så att den inte roterar automatiskt.

  • Belysning: Justerar skärmbelysningen.

  • Aviseringar: Stänger av/sätter på meddelanden.

  • Inställningar: Visar inställningsskärmen.

Relaterade ämnen