Referens

Roterar skärmen

Skärmen roterar när du vrider surfplattan åt sidan såsom visas nedan.

Anmärkning
  • Beroende på programmet, kan skärmen rotera oavsett riktning på surfplattan.

  • Vissa appar kanske inte stödjer skärmrotation. Vissa appar kanske roterar skärmen i omvänd riktning.

Ställa in att skärmen inte ska rotera

  1. Peka på [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Visning] - [Rotera skärmen automatiskt] i denna ordning för att ta bort markeringen.

Ställa in så att skärmen roterar igen

Peka på [Rotera skärmen automatiskt] igen för att lägga till en markering.
Relaterade ämnen