Uppgift

Låsa skärmen

Du kan låsa skärmen på surfplattan för att förhindra att oavsiktlig tryckning på skärmen aktiverar funktioner. Om du aktiverar låsfunktionen, kommer skärmen att låsas när den stängs av. Du kan också välja hur du inaktiverar låsningen.

Konfigurera låsfunktionen

  1. Peka på [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Säkerhet] - [Skärmlås] i denna ordning.

  1. Peka på önskad inställning.

  1. Följ instruktionerna på skärmen.

Relaterade ämnen