Uppgift

Visa nyliga appar

När du pekar på (nyliga appar) längst ner till vänster på skärmen, kommer nyliga appar att visas i den ordning som de använts i.
Relaterade ämnen