Referens

Google-konto

Du måste teckna ett Google-konto för att använda tjänster levererade av Google, såsom Gmail, kalender och Android Market. Dessa tjänster är gratis. Med Google-kontot kan du synkronisera appar, såsom Gmail, Calendar och People, på surfplattan med de på respektive Google-tjänst.

Använda ditt nuvarande Google-konto

Du kan använda det Google-konto du redan har med en dator eller smartphone. Lägg in ditt kontonamn och lösenord i inloggningsskärmen som visas för Google-appen.
Anmärkning
  • Se till att din surfplatta är ansluten till Internet när du tecknar ett nytt Google-konto eller loggar in.

Teckna ett nytt Google-konto på surfplattan.

Du kan teckna ett nytt Google-konto när du använder surfplattan för första gången eller startar Google-appen för första gången.
Tips
  • Du behöver inte teckna ett nytt Google-konto när du redan har ett för din dator etc.

  • Du kan teckna ett nytt Google-konto genom att peka på [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Konton och synkronisering] - [ADD ACCOUNT] (längst upp till höger på skärmen) - [Google] i denna ordning.

Relaterade ämnen