Uppgift

Ändra inställningarna

Flera inställningar på surfplattan kan ändras i inställningsmenyn.
 1. Peka på [ Apps & Widgets] - [ Settings] och önskade föremål.

 1. Peka på de individuella menyföremålen för att ändra inställningarna.

Menyföremålen är följande:
 • Trådlöst och nätverk

 • Wi-Fi

 • Bluetooth

 • Dataanvändning

 • Mer... (inställningar för Flygplansläge, VPN, etc.)

 • UTRUSTNING

 • Ljud

 • Visning

 • Lagring

 • Batteri

 • Appar

 • PERSONLIGT

 • Konton och synkronisering

 • Platstjänster

 • Säkerhet

 • Språk och inmatning

 • Säkerhetskopiering och återställning

 • SYSTEM

 • Docka

 • Datum och tid

 • Tillgänglighet

 • Om pekdatorn

Anmärkning
 • Visningen kan förvrängas med vissa appar om du ställer in [Teckenstorlek] på [Stor] eller [Mycket Stor] i [Visning]. Ställ in [Teckenstorlek] på [Normal] om detta inträffar.