Uppgift

Email

Du kan skriva, skicka och ta emot e-postmeddelanden i samma format som används på datorer. Du kan registrera flera e-postkonton. Din kontaktlista registrerad i People-appen kan användas för att lägga till mottagarens adress när du skriver ett nytt e-postmeddelande. Du kan också söka efter eller sortera e-postmeddelanden.

Om du använder Microsoft Exchange Server,kan du skicka och ta emot e-post genom att ansluta till Microsoft Exchange Server.
Anmärkning
 • Fråga din nätverksadministratör o.s.v. om hur du ansluter till Microsoft Exchange Server.

 1. Peka på för att starta Email-appen.

Innan du sätter upp ett konto: Skärmen för att sätta upp ett konto visas.
Efter att kontot har satts upp: Skärmen för e-postlistan visas. Peka på önskad e-post för att visa den.

Tips
 • Om du inte kan hitta ikonen för att starta appen, leta efter den i programstartaren som visas genom att peka på [ Apps & Widgets] längst upp till höger på startskärmen.

Ställa in ett e-postkonto

 1. Starta Email-appen.

Skärmen för att sätta upp ett konto visas.
 1. Ange din e-postadress och ditt lösenord och peka på [Next].

 1. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in e-postkontot.

När inställningen är klar visas skärmen för e-postlistan.

Ändra inställningar

Peka på (alternativmeny) - [Settings] - (det e-postkonto som ska ändras) - (det objekt som ska ändras) i denna ordning.

Lägga till ett e-postkonto

Peka på (alternativmeny) - [Settings] följt av [ADD ACCOUNT] och fortsätt sedan till steg 3.

Ta bort ett e-postkonto

Peka på (alternativmeny) - [Settings] - (det e-postkonto som ska tas bort) - [Remove account] i denna ordning.

Skriva/skicka e-post

 1. På skärmen för e-postlistan pekar du på längst upp till höger på skärmen.

Skärmen för att skriva e-post visas.
 1. Ange mottagarens e-postadress vid [To].

 1. Ange ämnet vid [Subject].

 1. Ange meddelandet vid [Compose email].

 1. Peka på [SEND].

Det e-postmeddelande du skrev skickas.
Tips
 • Om du pekar på i steg 2 kan du ange adressen från de i People-appen.

 • Om du pekar på i steg 3 kan du bifoga en fil till ditt e-postmeddelande.

 • Om du pekar på [Save draft] medan du skriver kan du spara utkastet.

Ta emot e-post

 1. På skärmen för e-postlistan pekar du på längst upp till höger på skärmen.

Nya e-postmeddelanden visas i inkorgen. Peka på e-postmeddelandena för att öppna dem.
Tips
 • Du kan för varje konto ställa in antal mottagna e-postmeddelanden som ska läggas i en mapp genom att peka på (alternativmeny) - [Settings] - [Messages per folder] på skärmen för e-postlistan.

Svara på ett e-postmeddelande

Visa det e-postmeddelande som du vill svara på, peka på (svara) eller (svara alla), skriv ditt meddelande och peka på [SEND].

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Visa det e-postmeddelande som du vill vidarebefordra, peka på (vidarebefordra), skriv ditt meddelande och peka på [SEND].

Radera ett e-postmeddelande

 1. Peka på det e-postmeddelande som du vill radera på skärmen för e-postlistan.

Valt e-postmeddelande visas.
 1. Peka på längst upp till höger på skärmen följt av [OK].

E-postmeddelandet raderas.

Sortera e-post

 1. Peka på (alternativmeny) - [Show sort buttons] på skärmen för e-postlistan

Sorteringsknapparna visas.
 1. Peka på knappen för önskad sortering bland de alternativ som visas.

E-postmeddelandena sorteras enligt vald sortering.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. Peka på längst upp till höger på skärmen för e-postlistan.

Sökrutan visas.
 1. Ange ett nyckelord och peka sedan på -tangenten.

Tips
 • Sökningen söker i ämnesraden, avsändaren och meddelandet för alla e-postmeddelanden som är sparade på servern.

 • Resultaten visas 10 åt gången från de senaste e-postmeddelandena. Peka på [Load more messages] för att söka efter äldre e-postmeddelanden.

Göra ändringar i flera e-postmeddelanden

Du kan välja flera e-postmeddelanden för att flytta dem till en annan mapp eller radera dem tillsammans.
 1. På skärmen för e-postlistan eller på en e-postskärm, pekar du på kryssrutan för önskat e-postmeddelande för att markera det.

E-postmeddelandena som har en bock är valda.
 1. När du är klar med valet av e-postmeddelanden, gör ändringarna såsom att t.ex. flytta dem till en annan mapp eller radera dem.