Uppgift

Camera

Du kan ta foton och spela in filmer med hjälp av de inbyggda främre och bakre kamerorna. Flera olika tagningsinställningar såsom bildstorlek finns också tillgängliga. Platsinformation kan också läggas till till fotona.
 1. Peka på för att starta Camera-appen.

Tips
 • Om du inte kan hitta ikonen för att starta appen, leta efter den i programstartaren som visas genom att peka på [ Apps & Widgets] längst upp till höger på startskärmen.

 • För att lägga till platsinformation till fotona, måste GPS vara aktiverat eller surfplattan måste vara ansluten till nätverket när du tar foton.

 • Du kan även se fotona och filmerna du spelat in från Gallery-appen.

Ta foton/spela in filmer

 1. Starta Camera-appen.

Peka på eller på den högra sidan av skärmen för att välja foto eller film.
 1. Rikta kameran mot motivet och peka på eller .

För foton: Ett foto tas.
För filmer: Filminspelningen börjar. Om du pekar på igen slutar inspelningen.
Tips
 • Den bakre kameran är utrustad med en autofokusfunktion. Efter att du pekat på , kommer ett foto att tas när motivet är fokuserat.

 • Du kan växla mellan den främre och bakre kameran genom att peka på eller längst upp till höger på skärmen.

Ta panoramabilder

 1. Starta Camera-appen.

Peka på på den högra sidan av skärmen.
 1. Rikta kameran mot motivets kant och peka på .

Inspelning av panoramabilder startar. Panorera eller vinkla kameran till slutet och peka på igen för att avbryta inspelningen.
Tips
 • När du håller surfplattan liggande kan du ta liggande panoramabilder. När du håller surfplattan stående kan du ta stående panoramabilder.

Avsluta Camera-appen

Peka på som visas i statusribban längst ner till vänster på skärmen. Om statusribban inte visas, peka längst ner till vänster på skärmen en gång.
Anmärkning
 • Copyright- och porträtträttigheter

  De tagna bilderna och ljudet på surfplattan kan vara copyright-skyddade. Oauktoriserat bruk av sådant material annat än för personligt bruk, kan överskrida copyrightlagar. Använda eller ändra bilder eller namn på människor utan deras godkännande kan överskrida porträtträttigheter. Du bör därför ha copyright- och porträtträttigheter i åtanke när du lägger ut tagna bilder på Internet. Vissa föreställningar, shower och visningar kan begränsa inspelning även för personligt bruk. Oauktoriserad inspelning av sådant material kan vara emot copyrightlagar.
Relaterade ämnen