Uppgift

Kalkylator

Du kan använda surfplattan som en miniräknare. Förutom de fyra aritmetiska funktionerna addition, subtraktion, multiplikation och division, finns även trigonometrisk funktion, exponentfunktion, logaritmer etc. tillgängliga.
  1. Peka på för att starta Kalkylator-appen.

Tips
  • Om du inte kan hitta ikonen för att starta appen, leta efter den i programstartaren som visas genom att peka på [ Apps & Widgets] längst upp till höger på startskärmen.