Uppgift

Calendar

Du kan hantera ditt schema på surfplattan. Genom att registrera ditt Google-konto kan du synkronisera din Google-kalender och schemadata, vilket gör att du har schemat än mer tillgängligt.

Om du använder Microsoft Exchange Server,kan du hantera ditt schema genom att ansluta till Microsoft Exchange Server.
Anmärkning
 • Fråga din nätverksadministratör o.s.v. om hur du ansluter till Microsoft Exchange Server.

 1. Peka på för att starta Calendar-appen.

Kalendern visas.
Peka på ikonerna längst upp på skärmen för att kunna utföra följande åtgärder.
: Lägg till scheman
: Ställ in ett datum som ska visas
: Sök efter ett schema
: Gör detaljerade inställningar för Calendar-appen
[TODAY]: Visa dagens schema
[MONTH]: Visa kalendern per månad
[WEEK]: Visa kalendern per vecka
[DAY]: Visa schemat för en dag
[AGENDA]: Visa listan med planerade händelser
Tips
 • Om du inte kan hitta ikonen för att starta appen, leta efter den i programstartaren som visas genom att peka på [ Apps & Widgets] längst upp till höger på startskärmen.

 • Du kan ändra månad eller datum och tid genom att snärta upp/ner/vänster/höger på schemat eller minikalendern.

Lägga till ett schema

 1. Peka på och håll det datum och den tid du vill lägga till ett schema för och peka därefter på [New event]. Eller peka på .

 1. Ange startdatum och -tid och detaljer för schemat och peka därefter på [ DONE] längst upp till höger på skärmen.

Tips
 • Du kan låta surfplattan meddela dig när schemalagt datum och tid är nära.

Ändra ett schema

 1. Peka på det schema du vill ändra.

 1. Peka på , mata in det som ska ändras och peka därefter på [ DONE] uppe till höger på skärmen.

Ta bort ett schema

 1. Peka på det schema du vill ta bort.

 1. Peka på följt av [OK].

Anmärkning
 • När du delar schemat på Google-kalendern, välj människor med vilka du delar det noggrant för att förhindra att ditt schema visas för oönskade användare.

 • Om din kalender inte automatiskt synkroniseras med Google-kalendern, peka på [ Settings] följt av [Konton och synkronisering], och kontrollera om omkopplaren uppe till höger på skärmen är inställd på [PÅ].

 • Om din kalender är inställd att automatiskt synkronseras med Google-kalendern och du ändrar schemat på en dator eller annan enhet, kommer surfplattan att ansluta till Google-kalendern automatiskt. Detta kan leda till oväntade kommunikationsavgifter.