Uppgift

People

Du kan registrera namn, telefonnummer, adresser o.s.v. som vanligt använda kontakter. Genom att registrera ditt Google-konto kan du synkronisera People med Gmail-kontakter och göra dem än mer tillgängliga.

Om du använder Microsoft Exchange Server kan du hantera dina kontakter genom att ansluta till Microsoft Exchange Server.
Anmärkning
 • Fråga din nätverksadministratör o.s.v. om hur du ansluter till Microsoft Exchange Server.

 1. Peka på för att starta People-appen.

Tips
 • Om du inte kan hitta ikonen för att starta appen, leta efter den i programstartaren som visas genom att peka på [ Apps & Widgets] längst upp till höger på startskärmen.

Registrera kontakter

 1. Starta People-appen.

 1. Peka på [ALL] längst upp till vänster på skärmen.

 1. Peka på .

 1. Mata in data och peka på [ DONE].

Kontakten registreras.
Tips
 • Kontakten kan även registreras genom att peka på (Tillbaka) nere till vänster på startskärmen i steg 3. När du pekar på [ DISCARD] sparas inte de redigeringar du har gjort.

Redigera kontakter

Peka på den kontakt du vill redigera och peka därefter på längst upp till höger på visad skärm.

Ta bort kontakter

Peka på den kontakt du vill ta bort och peka därefter på (alternativmeny) - [Delete].

Växla visningen av kontakterna

Peka på (alternativmeny) - [Contacts to display] - (kontot), du kan växla kontaktlistan för varje konto. Du kan även specificera alla konton eller flera konton.

Registrera grupper

 1. Starta People-appen.

 1. Peka på [GROUPS] längst upp till vänster på skärmen, och peka därefter på .

Om du har flera konton, peka på det konto som du vill registrera med.
 1. Mata in gruppens namn och skriv därefter in namnet på den person som du vill inkludera.

 1. Peka på [ DONE].

Gruppen registreras.

Sammanfoga kontakter

Du kan sammanfoga kontakten för en person som har två eller flera e-postadresser o.s.v. och har registrerats som separata kontakter.
 1. Starta People-appen.

 1. Peka på [ALL] längst upp till vänster på skärmen.

 1. Peka på en av hans/hennes kontakter och peka därefter på längst upp till höger på visad skärm.

 1. Peka på (alternativmeny) - [Join].

 1. Peka på den kontakt du vill sammanfoga.

Den kontakt som valts i steg 5 sammanfogas med kontakten som valts i steg 3. Kontaktnamnet efter att kontakterna sammanfogats kommer att vara namnet på kontakten som valdes i steg 3.
Anmärkning
 • Om dina kontakter inte automatiskt synkroniseras med Google-kontakter, peka på [ Settings] följt av [Konton och synkronisering], och kontrollera om omkopplaren uppe till höger på skärmen är inställd på [PÅ].