Uppgift

Music player

Med Music player-appen kan du spela upp musikinnehåll lagrat på surfplattan, ett SD-minneskort eller hemmanätverket. Du kan också skicka ([Throw ]) musikinnehåll till en annan DLNA-certifierad enhet och spela upp det på denna enhet.

Detaljerad information om aktuellt album eller låt kan sökas efter eller visas och du kan lägga till albumomslag eller texter till innehållet. Genom att lägga till 12 TONE ANALYSIS till musiken får du fler sätt att åtnjuta detta innehåll på. Du kan också justera inställningar för ljudbearbetning för uppspelning via t.ex. equalizern.
 1. Peka på för att starta Music player-appen.

Sökskärmen visas.
Tips
 • Om du inte kan hitta ikonen för att starta appen, leta efter den i programstartaren som visas genom att peka på [ Apps & Widgets] längst upp till höger på startskärmen.

Spela upp musikinnehåll på surfplattan

 1. Peka på listföremål, mappar eller album för att välja album, låt eller spellista som du vill spela upp.

Uppspelningen börjar.
Tips
 • En uppspelningsikon visas längst ner till höger på skärmen under uppspelning.

 • Om du snärtar vänster eller höger på omslagsbilden på uppspelningsskärmen som visas genom att peka på omslagsbilden längst upp till vänster på sökskärmen, visas information om det innehåll som för närvarande spelas samt en låtlista.

 • Om du tar ur hörlurarna under uppspelning kommer uppspelningen automatiskt att pausas för att förhindra att plötsligt ljud sänds ut från surfplattan.

Ändra visningen

Peka på listan på vänster sida på sökskärmen.
 • [ Cover art view]: Visar omslagsbild för alla album.

 • [ SensMe(TM) channels]: Kategoriserar automatiskt musikinnehållet i kanaler enligt musiktyp. Du kan välja kanal enligt tid på dagen eller ditt humör.

 • [ Library]: Visar musikinnehåll enligt låt, album, artist o.s.v.

Spela upp musikinnehåll på andra enheter genom att skicka (Throwing) det från surfplattan

Med hjälp av surfplattan kan du skicka musikinnehåll till en annan DLNA-certifierad enhet via hemmanätverket och spela upp musikinnehållet på denna enhet [Mer information].
Anmärkning
 • Om du visar en annan skärm genom att t.ex. peka på , medan du kontrollerar en annan enhet (uppspelningsenhet) med din surfplatta, återgå till kontrollskärmen via meddelandeskärmen.

Tips
 • Medan du skickar innehåll till en annan enhet kan du spela upp annat innehåll på surfplattan.

Söka efter relaterad information

Du kan enkelt söka efter information relaterad till aktuell spelad musikinnehåll.
 1. Peka på albumbilden längst upp till vänster på sökskärmen.

Uppspelningsskärmen visas.
 1. Snärta omslagsbilden åt vänster två gånger.

 1. Peka på låttitel, artistnamn eller albumnamn som du vill söka efter.

 1. Välj och peka på den app från listan som visas som du vill använda för sökningen.

Sökningen börjar och använder vald app.

Lägga till omslagsbild till ett album eller en låt

Du kan lägga till ett foto eller en bild som du vill använda som omslagsbild till ett album eller en låt.
 1. Peka på albumbilden längst upp till vänster på sökskärmen.

Uppspelningsskärmen visas.
 1. Peka på alternativmenyn.

 1. Peka på [Add cover art].

 1. Följ instruktionerna på skärmen för att ange det foto eller den bild du vill använda som omslagsbild.

Anmärkning
 • Du kan inte lägga till omslagsbilder till innehåll lagrat på ett SD-minneskort.

Tips
 • När du lägger till en omslagsbild till ett album, pekar du och håller nere albumet i albumlistan eller visningen av omslagsbilden. Fortsätt sedan till steg 3.

Radera omslagsbild

Peka i steg 3 på [Delete cover art].

Lägga till text till en låt

Du kan lägga till eller redigera låttexter i klartext. Surfplattan har stöd för formaten .Irc och .txt.
 1. Peka på albumbilden längst upp till vänster på sökskärmen.

Uppspelningsskärmen visas.
 1. Peka på alternativmenyn.

 1. Peka på [Add lyrics].

 1. Följ instruktionerna på skärmen för att mata in eller välja text.

Radera texter

Peka i steg 3 på [Delete lyrics].

Analysera musikinnehåll

När du startar SensMe(TM) channels eller visualiseraren, kommer ett meddelande att tala om för dig om låtar har analyserats eller inte. Detta meddelande kan stängas av från inställningarna för 12 TONE ANALYSIS.
Anmärkning
 • Informationen om 12 TONE ANALYSIS lagrat på SD-minneskortet raderas när SD-minneskortet tas ur surfplattan. Om detta inträffar behöver du analysera musikinnehållet igen.

Tips
 • Låtar analyseras med hjälp av Sony 12 TONE ANALYSIS-teknik. Resultaten av analysen används på SensMe(TM) channels, och visualiseraren kommer att flytta grafiken i enlighet med låtens rytm.

Relaterade ämnen