Uppgift

Video player

Med Video player-appen kan du spela upp videoinnehåll lagrat på surfplattan, ett SD-minneskort eller hemmanätverket. Du kan också skicka ([Throw ]) videoinnehåll till en annan DLNA-certifierad enhet och spela upp det på denna enhet. Scensökningar kan också utföras.
Detaljerad information om aktuellt videoinnehåll kan också visas och du kan till och med radera videoinnehållet.
 1. Peka på för att starta Video player-appen.

Tips
 • Om du inte kan hitta ikonen för att starta appen, leta efter den i programstartaren som visas genom att peka på [ Apps & Widgets] längst upp till höger på startskärmen.

 • Du kan kopiera videofiler till surfplattan via bl.a. följande metoder:

 • Anslut surfplattan till en dator via en Micro-USB-kabel för att dra och släppa videofiler.

 • Köp eller hyr videofiler från Video Unlimited*1.

*1 Video Unlimited är en videotjänst som är tillgänglig på Sony Entertainment Network.

Spela upp videoinnehåll på surfplattan

 1. Peka på mappar eller miniatyrbilder för att välja det videoinnehåll som du vill spela upp.

Uppspelningen börjar sedan och uppspelningsskärmen visas.
Tips
 • Du kan spela upp videoinnehåll som köpts på Video Unlimited*1.

 • Med hjälp av alternativmenyn på uppspelningsskärmen kan du växla textning och ljud. Du kan också utföra åtgärder såsom att zooma in eller ut.

 • Om du pekar på (snabbspolning) kommer videoinnehållet att spelas upp ca 1,5 gånger snabbare. Du kan justera uppspelningshastigheten till 10 gånger, 30 gånger eller 100 gånger (max) snabbare genom att trycka fler gånger.

 • Om du tar ur hörlurarna under uppspelning kommer uppspelningen automatiskt att pausas för att förhindra att plötsligt ljud sänds ut från surfplattan.

*1 Video Unlimited är en videotjänst som är tillgänglig på Sony Entertainment Network.

Spela upp videoinnehåll på andra enheter genom att skicka (Throwing) det från surfplattan

Med hjälp av surfplattan kan du skicka videoinnehåll till en annan DLNA-certifierad enhet via hemmanätverket och spela upp videoinnehållet på denna enhet [Mer information].
Anmärkning
 • Om du visar en annan skärm genom att t.ex. peka på , medan du kontrollerar en annan enhet (uppspelningsenhet) med din surfplatta, återgå till kontrollskärmen via meddelandeskärmen.

 • Du kan inte skicka videoinnehåll till eller spela upp det på en annan enhet (uppspelningsenhet) som du köpt på Video Unlimited*1.

Tips
 • Medan du skickar innehåll till en annan enhet kan du spela upp annat innehåll på surfplattan.

*1 Video Unlimited är en videotjänst som är tillgänglig på Sony Entertainment Network.

Visa detaljerad information om videoinnehåll

 1. På uppspelningsskärmen pekar du på alternativmenyn.

 1. Peka på [Details].

Detaljerad information om aktuellt videoinnehåll visas.
Tips
 • På skärmen för videolista pekar du på och håller den video som du vill visa information för och fortsätter sedan till steg 2.

 • När du pekar på videotiteln på skärmen för detaljerad information kan du söka efter information relaterad till det videoinnehåll som spelas för tillfället.

Radera videoinnehåll

 1. På uppspelningsskärmen pekar du på alternativmenyn.

 1. Peka på [Delete].

Videoinnehållet raderas.
Tips
 • På skärmen för videolista pekar du på och håller det videoinnehåll som du vill radera och fortsätter sedan till steg 2.

Söka efter scener

Du kan söka efter scener i videoinnehållet som för närvarande spelas upp.
 1. På uppspelningsskärmen pekar du på .

Sökrutan för scensökning visas.
 1. Snärt skärmen till vänster/höger för att välja den scen du vill starta och peka sedan på scenen.

Uppspelningen startar från den scen du valt.
Tips
 • När du pekar på knappen på mitten av skärmen kan du ändra scenens längd.

Relaterade ämnen