Koncept

Vad du kan göra via hemmanätverket

Du kan göra saker som de som visas nedan genom att ansluta surfplattan till Wi-Fi-nätverket hemma (hemmanätverket).

Spela upp innehåll som lagrats på annan enhet (server)

Om du ansluter surfplattan till en DLNA-certifierad server (såsom en dator) [Mer information], kan du på surfplattan spela upp video, foto, musik eller annat innehåll lagrat på mediaservern.

Skicka (Throwing)-innehåll till annan enhet och spela upp det

Du kan skicka video-, foto- eller musikinnehåll lagrat på surfplattan till annan enhet (uppspelningsenhet) och spela upp det på denna enhet.
Tips
  • Med hjälp av surfplattan kan du skicka innehåll lagrat på en server via hemmanätverket till en annan enhet (uppspelningsenhet) och spela upp det på denna enhet.

Skicka (Throwing) musikinnehåll till andra enheter och spela upp det (PARTY STREAMING)

Du kan skicka (Throw) musikinnehåll som lagrats på surfplattan eller hemmanätverket och spela upp innehållet samtidigt via hemmanätverket på enheter med PARTY STREAMING-funktion.
Relaterade ämnen