Referens

Om DLNA

Du måste ansluta DLNA-certifierade enheter till ditt hemmanätverk för att kunna spela upp innehåll lagrat på annan enhet (server) på surfplattan eller spela upp innehåll lagrat på surfplattan på annan enhet (uppspelningsenhet).

Enheter som kan agera som en server

DLNA-certifierad dator, DLNA-certifierad ljudenhet, etc.

Enheter som kan agera som en uppspelningsenhet

DLNA-certifierad TV, DLNA-certifierad dator, etc.
Tips
  • DLNA är en förkortning för Digital Living Network Alliance. Ordet DLNA anger den organisation som utformar riktlinjer för att överföra digitalt innehåll såsom musik eller bilder via hemmanätverket och det inbegripna systemet i sig.

Relaterade ämnen