Uppgift

Förbereda hemmanätverket

Anslut de DLNA-certifierade enheterna till hemmanätverket via följande procedur.

Exempel: När du använder en dator som server och en TV som uppspelningsenhet

  1. Anslut Wi-Fi-nätverket till den dator som ska agera som server.

För detaljer om DLNA-inställningar, se datorns medföljande bruksanvisning.
  1. Anslut Wi-Fi-nätverket till den TV som ska agera som uppspelningsenhet och till vilken innehåll skickas.

För detaljer om DLNA-inställningar, se uppspelningsenhetens medföljande bruksanvisning.
  1. Anslut surfplattan till Wi-Fi-nätverket [Mer information].

Anmärkning
  • Beroende på servern eller uppspelningsenheten, kan du behöva registrera surfplattan eller uppspelningsenheten med servern. Annars kommer serverns innehållslista eller innehållet som skickas till uppspelningsenheten inte att visas, vilket leder till ett fel på uppspelningsenheten. För detaljer, se enheternas medföljande bruksanvisningar.

Relaterade ämnen