Uppgift

Spela upp innehåll som lagrats på annan enhet (server)

Du kan spela upp innehåll lagrat på en server såsom videor, foton eller musik på surfplattan [Mer information]. Dina favoritmappar och -innehåll kan också bokmärkas.

Du måste göra vissa förberedelser i förväg för att använda hemmanätverket [Mer information].
  1. Peka på för att starta DLNA-appen.

När du startar DLNA-appen för första gången:
En skärm visas där det förklaras vad du kan göra och nödvändiga förberedelser beskrivs.
Om du har använt DLNA-appen innan:
Servrar söks efter automatiskt och serverlistan visas längst upp på skärmen.
  1. Peka på ikonen för servern som har det innehåll som du vill spela upp.

  1. Peka på ett listföremål, en mapp, o.s.v. för att välja det innehåll som du vill spela upp.

En app som stödjer innehållet startar och uppspelningen börjar.
Anmärkning
  • Surfplattan kan inte spela upp en del innehåll.

  • Om du tar ur hörlurarna under uppspelning kommer uppspelningen automatiskt att pausas för att förhindra att plötsligt ljud sänds ut från surfplattan.

Tips
  • Om du inte kan hitta ikonen för att starta appen, leta efter den i programstartaren som visas genom att peka på [ Apps & Widgets] längst upp till höger på startskärmen.

  • Mapparna som valts för att nå aktuell mapp radas upp i ordning under serverlistan. Du kan återgå till föregående mapp genom att peka på objekt i listan.

  • Om servern inte kan hittas i steg 2, uppdatera serverlistan från alternativmenyn längst upp till höger på skärmen.

  • Bokmärkt innehåll och mappar visas längst upp på skärmen med serverlistan. Peka på bokmärken i steg 2 för att välja deras innehåll. Om det bokmärkta innehållet inte visas, peka på bredvid serverikonerna för att visa innehållet.

Bokmärka mappar eller innehåll

Peka på som visas längst upp till höger vid varje mapp eller innehållsföremål som du vill bokmärka.

Radera ett bokmärke

Peka på och håll nere det bokmärke som du vill radera från bokmärkslistan längst upp på skärmen och välj sedan [Delete bookmark].
Relaterade ämnen