Uppgift

Spela upp innehåll på andra enheter genom att skicka (Throwing) det

Video-, foto- eller musikinnehåll som kan spelas upp på surfplattan skickas till en annan enhet (uppspelningsenhet [Mer information]) via hemmanätverket och spelas upp på denna enhet. Du kan använda denna funktion med Video player (video), Gallery (foto), Music player (musik) och DLNA-apparna.

Du måste göra vissa förberedelser i förväg för att använda hemmanätverket [Mer information].
  1. Peka på det innehåll du vill skicka och spela upp.

Innehållet börjar att spela upp.
  1. Peka på [] (Throw).

  1. Peka på ikonen för den enhet som du vill skicka innehållet till från ikonlistan med uppspelningsenheter.

Uppspelningen börjar på vald uppspelningsenhet. Du kan kontrollera uppspelningen via surfplattan.
Anmärkning
  • En del innehåll kanske inte kan spelas upp på andra enheter (uppspelningsenheter).

  • Om du visar en annan skärm genom att t.ex. peka på , medan du kontrollerar en annan enhet (uppspelningsenhet) med din surfplatta, återgå till kontrollskärmen via meddelandeskärmen.

  • Innehåll som köpts vid Video Unlimited*1 eller copyrightskyddat innehåll kan inte skickas (Thrown) till eller spelas upp på en annan enhet (uppspelningsenhet). För att spela upp på en annan enhet, anslut surfplattan till en dator via en USB-kabel för att föra över innehållet via Media Go.

Tips
  • Du kan också välja och spela upp innehåll lagrat på en annan enhet (server) med hjälp av DLNA-appen ([Mer information]) och fortsätta till steg 2.

  • När du pekar och håller ett innehåll i Gallery-appen, kan du fortsätta till steg 2.

  • När du pekar på [Throw] i menyn som visas genom att peka på och hålla nere innehållslistan i DLNA-, Video player- eller Music player-appen, kan du också fortsätta till steg 3 utan uppspelning.

  • Medan du skickar innehåll till en annan enhet kan du spela upp annat innehåll på surfplattan.

*1 Video Unlimited är en videotjänst som är tillgänglig på Sony Entertainment Network.
Relaterade ämnen