Uppgift

File transfer

Med File transfer-appen kan du överföra data mellan det interna minnet i surfplattan och ett SD-minneskort samt mellan det interna minnet i surfplattan och ett inspelningsmedium som är anslutet till USB Micro-A/B-anslutningen.

För att överföra data mellan det interna minnet i surfplattan och ett SD-minneskort

  1. Sätt i ett SD-minneskort i SD-minneskortplatsen.

  1. Peka på för att starta File transfer-appen.

  1. Peka på den fil eller mapp som du vill överföra och lägg till en markering.

  • Genom att peka på ikoner för inspelningsmedia växlar du mellan skärmarna för att importera och exportera.

  • För att flytta till en mapp, peka på ikonen för mappen i listan. För att visa detaljerad information om mappen, peka på och håll nere ikonen för mappen.

  1. För att välja en målmapp, peka på i [Import to] eller [Export to].

Om du inte väljer en mapp, överförs filen till [transferred]-mappen på mediet.
  1. Peka på eller .

Filöverföringen börjar.
Anmärkning
  • Ta inte bort mediet under dataöverföring.

För att överföra data mellan det interna minnet i surfplattan och ett inspelningsmedium anslutet till USB Micro-A/B-kontakten

  1. Anslut inspelningsmediet till USB Micro-A/B-kontakten.

Bekräftelseskärmen visas.
  1. Peka på [File transfer].

File transfer-appen startar. Procedurerna efter detta steg är samma som de för steg 3 ovan.
Relaterade ämnen