Uppgift

Remote control

Remote control-appen gör att du kan använda surfplattan som en fjärrkontroll genom att registrera den som fjärrkontroll för olika AV-enheter.
Du kan använda fjärrkontrollen med ”rörelse” vilket styrs av gester såsom snärt eller drag, samt som ”fullständig” vilket styrs av pekning.
 1. Peka på för att starta Remote control-appen.

Tips
 • Om du inte kan hitta ikonen för att starta appen, leta efter den i programstartaren som visas genom att peka på [ Apps & Widgets] längst upp till höger på startskärmen.

Registrera fjärrkontrollen genom att ställa in kategori och tillverkare av enheten

Fjärrkontrollen registreras vanligen enligt följande.
 1. Starta Remote control-appen.

 1. Peka på [ Register device] eller [Register device].

 1. Peka på [Easy registration].

 1. Registrera surfplattan som fjärrkontroll enligt instruktionerna på skärmen.

Utför [Remote control test] vid behov.
När inställningen är klar visas skärmen för enhetslistan. Surfplattan kan sedan användas som fjärrkontroll.
Tips
 • Om du inte kan hitta kategori eller tillverkare, låt surfplattan lära sig fjärrkontrollsignalen och registrera den sedan.

 • Två eller fler enheter kan visas beroende på kategori eller tillverkare. I detta fall, testa fjärrkontrollens drift med varje ”typ” som visas och välj den som fungerar korrekt.


Registrera som en fjärrkontroll för annan enhet

Peka på [ Register device] på enhetslistans skärm.

Lära in fjärrkontrollsignalen och registrera den

Om du inte kan hitta kategori eller tillverkare för enheten på [Easy registration], registrera fjärrkontrollen enligt följande.
 1. Starta Remote control-appen.

 1. Peka på [ Register device] eller [Register device].

 1. Peka på [Learn from a remote control].

 1. Välj kategori.

En fjärrkontroll visas på skärmen.
 1. Peka på den knapp du vill tilldela signalen till.

 1. Peka på [Learn remote commands] när menyskärmen visas.

 1. Ta fjärrkontrollen som ska registreras nära IR-dataporten på surfplattan, peka på [Start], och tryck på knappen som ska läras in på fjärrkontrollen.

När knappen är registreras, återgår skärmen till att visa fjärrkontrollen.
Tips
 • För att registrera fler knappar, upprepa steg 4 till 7.

Använda surfplattan som en fjärrkontroll

Följande två sorters fjärrkontroller finns tillgängliga.
 • ”Fullständig” fjärrkontroll

  Du kan hantera enheten genom att peka på knapparna, precis som en vanlig IR-fjärrkontroll.
 • ”Rörelsestyrd” fjärrkontroll

  Detta ger en ny känsla till hanteringen av fjärrkontrollen. Enheten reagerar när den känner rörelse från dina fingrar såsom en pekning eller snärt på pekskärmen, oavsett var på skärmen du tar. På detta sätt kan du hantera enheten instinktivt, utan att titta på skärmen på Surfplatta.
 1. På enhetslistans skärm, pekar du på ikonen för den enhet du vill kontrollera.

Fjärrkontrollskärmen visas och du kan kontrollera enheten genom att peka på skärmen. När du pekar på knappen längst upp till höger på fjärrkontrollskärmen, kan du växla mellan ”rörelsestyrd” och ”fullständig” fjärrkontroll.
Tips
 • Ikonen på enheten visas längst upp till höger på fjärrkontrollskärmen. Genom att peka på knappar till vänster och höger om ikonen, kan du växla den enhet som ska kontrolleras.

Relaterade ämnen